Pasteura 5, Warszawa
+48 22 55 32 133
makerspace@uw.edu.pl

 

Akcja "Przyłbice na start" - zakończona

 

Wydział Fizyki dostarczył 3 tys. przyłbic ochronnych na potrzeby społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Podobnie jak w przypadku akcji „Materiały dla medyków” przyłbice były produkowane w pracowni Makerspace@UW.

 

Mamy nadzieję, że w trudnym czasie, w którym utrzymywanie dystansu wciąż jest konieczne, przyłbice pozwolą całej naszej społeczności poczuć się bezpieczniej.

 

 

Mając już doświadczenie w porudkcji przyłbic ochornnych, oraz mając wiele informacji zwrotnych od placówek medycznych po akcji "Materiały dla medyków", zarówno o dobrej jakości naszego produktu i przydatności naszej pracy, postanowiliśmy wesprzeć Uniwersytet Warszawski z którego się wywodzimy i na którym działamy. To dzięki niemu istniejemy i możemy zarówno pomagać innym jak i działac na rzecz studentów, doktaratnów i pracowników oferując szeroki zakres zajęć, warsztatów, pracowni oraz miejsc wspólnego spotkania w czasach wolnych od epidemii.

Projekt „Przyłbice na start” finansowany był z środków Wydziału Fizyki UW. Akcja wpisała się w ogólnouniwersytecką inicjatywę „Dajmy zarobić studentom i doktorantom!”, której celem było wspieranie zatrudnienia studentów i doktorantów w okresie epidemii.

 

Liczba przekazanych przyłbic - 3 378

 

Wydział Neofilologii
MIMUW
Wydział Biologii
Wydział Zarządzania
Rektorat
Instytutu Historii Sztuki
Instytut Profilaktyki,  Społecznej i Resocjalizacji
Uczelniana Komisja Wyborcza
Biuro Zarządu Samorządu Doktorantów
Biuro Zarządu Samorządu Studentów
Inspektorat BHP i OP UW
Biuro Gospodarcze, Pion Kanclerza UW (dla studetnów pracujących w ogrodach uniwersyteckich)
Olimpiada Fizyczna
Studium  Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jana Malickiego
dla studentów ESOOiO
Wydział Nauk Politcznych i Studiów Międzynarodowych
Centrum Sportu i Rekreacji UW
Komisja Skrutacyjna UW
Uniwersytet Otwarty
Rektorat - Rektorzy
Wydział Pedagogiczny
Wydział Fizyki