Pasteura 5, Warszawa
+48 22 55 32 133
makerspace@uw.edu.pl

Drużyna akcji "Materiały dla medyków"

 

Piotr Kaźmierczak

Grzegorz Firlik

Mihai Suster

Piotr Zbińkowski

Renata Dąbrowska

Katarzyna Polak

Kamil Boryczko

Jan Dziedzic

Jan Mąka

Marcin Dmochowski

Mateusz Winkowski

Adrian Makowski

Michał Stepaniuk

Jarosław Borkowski

Krzysztof Korona

Jakub Kierdaszuk

Urszula Dzienisiuk

Jakub Róg

Grzegorz Łach

Wojciech Mech

Jacek Wojtkiewicz

Aleksander Ramaniuk

Grzegorz Wryk

Jerzy Szuniewicz

Anita Gardias

Jarosław Rybusiński

Rafał Chałupczyński

Adam Winckiewicz

Maria Kamińska

Adam Paszke

Izabella Mogilnicka

Magdalena Kuich

Michał Karpiński

Monika Pawłowska

Włodzimierz Lisiewicz

Adam Kubiela

Krzysztof Tyszka

Jan Mandecki

Marek Truszkowski

Radek Łapkiewicz

Andrzej Wysmołek