Pasteura 5, Warszawa
+48 22 55 32 133
makerspace@uw.edu.pl

Konkursy

 

Konkurs Robotów-sumo! - (przełożony do odwołania z powodu pandemii)

Ogłaszamy kolejny konkurs którego celem jest zbudowanie własnego, zaprojektowanego od podstaw robota. Tym razem będziemy budować Robota-sumo. Do dyspozycji uczestników projektu będzie pracownia elektroniczna z bogatym zapleczem podzespołów elektronicznych, pracownia mechaniczna wyposażona w materiały i narzędzia niezbędne do budowy np. podwozia i innych nieelektrycznych części robota oraz zestaw drukarek 3D wraz z oprogramowaniem do tworzenia potrzebnych elementów 3D! Uczestnicy projektu mogą posiłkować się darmowymi warsztatami (kursy: druku 3D, programu Inventor (projektowanie 3D), elektroniczne, lutowania i inne) jak i poradami ekspertów na wyżej opisanych pracowniach w ramach Makerspace@UW (oczywiście pomoc będzie w formie wskazówek, a nie gotowych rozwiązań). Do konkursu mogą przystępować drużyny z różnych Wydziałów, warunkiem jest jednak obecność co najmniej jednego członka drużyny z Wydziału Fizyki. Dodatkowo konkurs ten jest częścią przedmiotu Zespołowe Projekty Studenckie, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów ECTS, w przypadku zaakceptowania przez macierzysty Dziekanat. Drużyny nie posiadające znajomych na Wydziale Fizyki proszę kontaktować się pod adresem mailowym Makerspace@uw.edu.pl – pomożemy Wam zorganizować takie grupy! Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czasie Dnia Fizyka 08.05.20 i będzie zorganizowane przez Makerspace@UW. Na zgłoszenia mailowe i osobiste czekamy od 13.01.20r. do 27.01.20r.

 

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu „Sumo robot”

Słownik pojęć:

Pojedynek - pojedyncza walka pomiędzy dwoma robotami

Runda - konfrontacja między dwoma drużynami, składająca się z 3 pojedynków

Punkty klasyfikacji ogólnej - punkty przyznawane za wygranie/remis rundy

Małe punkty - punkty przyznawane za wygranie/remis pojedynku

Grupa zwycięzców - grupa w starciach finałowych, złożona z drużyn, które zwyciężyły w swoich grupach początkowych

Sędzia - osoba dbająca o prawidłowy przebieg konkursu. Sędziami konkursu “Sumo robot” są: Piotr Kaźmierczak (piotr.kazmierczak@fuw.edu.pl) oraz Kamil Boryczko (kamil.boryczko@inkubator.uw.edu.pl) oraz prof. dr hab. Andrzej Wysmołek.

 

1. Opis konkursu

Konkurs polega na zbudowaniu w pełni autonomicznego robota typu sumo, którego zadaniem będzie wypchnięcie z ringu robota drużyny przeciwnej.

Konkurs organizowany jest przez Makerspace@UW. Oficjalne rozpoczęcie konkursu i otwarcie zapisów odbędzie się 13.01.2020 r. Zgłoszenia będzie można wysyłać do 27.01.2020 r. Do tego czasu istnieje możliwość skorzystania z zajęć w Pracowniach Makerspace@UW przygotowujących uczestników do konkursu. Finał konkursu odbędzie się w czasie Dnia Fizyka, odbywającego się 8 maja 2020 r.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby będące studentem, doktorantem, pracownikiem, absolwentem do 2 lat po ukończeniu Uniwersytetu Warszawskiego lub Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do konkursu zostaną przyjęte całe drużyny złożone z 3 do 5 osób, w skład których wchodzi co najmniej jedna osoba studiująca na Wydziale Fizyki, uprawniona do realizacji przedmiotu „Zespołowe Projekty Studenckie”. W przypadku braku takiej osoby w drużynie, bądź chęci zgłoszenia się do konkursu bez pełnej drużyny prosimy o kontakt z organizatorami, bezpośredni bądź mailowy makerspace@uw.edu.pl.

2. Przebieg rozgrywek

Rozgrywka będzie przeprowadzona w systemie kołowym (potocznie “każdy z każdym”). W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają możliwość podziału drużyn na grupy z których zwycięzcy będą rozgrywali dodatkowe mecze w grupie zwycięzców, również w systemie kołowym.

3. Miejsce walki – dohyo

Roboty będą walczyć na ringu zwanym dohyo. Jest ono w formie koła o średnicy 154 cm, i wysokości 5 cm. Wykonane jest z materiału o niskim współczynniku tarcia, w czarnym kolorze z białym paskiem na krawędzi dohyo, o szerokości 5 cm. W środkowej części znajdują się dwa równoległe, szare paski o wymiarach 20 x 2 cm w odległości od siebie 20 cm w szarym kolorze. Dohyo będzie udostępnione do testów dla wszystkich zespołów.

4. Ograniczenia robotów

Roboty mogą mieć maksymalnie wymiar 20 x 20 cm (szerokość x długość) oraz dowolną wysokość. Ograniczenia wielkości robota są ważne do momentu rozpoczęcia walki, po jej rozpoczęciu dopuszczalne jest rozkładanie np. ramion wykraczających poza wielkość 20x20 cm. Wszelkie pomysły dotyczące zmiany wielkości robota, muszą być skonsultowane na etapie projektowania i budowy z sędzią. Całkowita masa robota nie może przekraczać 3 kg. Koszt robota nie może przekraczać 500 zł (do tej sumy nie są wliczone układy zasilające).

Robot musi poruszać się autonomicznie, bez żadnej ingerencji zewnętrznej. Musi jednak reagować na 2 komendy START i STOP, wydane zdalnie.

Drużynom zostanie przyznany układ zasilania składający się z pakietu ogniw Li-ion o napięciu nominalnym 11,1V o pojemności ponad 6000mAh, zabudowany i wyposażony w odpowiednią wtyczkę.

Zabrania się:

- posiadać części niszczące dohyo

- posiadać części miotające, strzelające

- przytwierdzać się do podłoża (np. przyssawki, klej), zawierać urządzenia do zwiększania siły nacisku na ring np. pompy próżniowe lub magnesy – robot musi przejść „test kartki” - polega na położeniu robota na czystej kartce formatu A4 i gramaturze 80g/m2 tak, żeby wszystkie koła dotknęły powierzchni papieru, a następnie podniesieniu go. Podniesienie kartki skutkuje niedopuszczeniem robota do walki - o zdaniu testu ostatecznie decyduje sędzia

- wydzielać jakąkolwiek ciecz, gaz, proszki, czy też nadmierną ilość ciepła (np. płomienie)

- używać urządzeń aktywnie zakłócających działanie układu sterowania przeciwnika; w szczególności nie jest dozwolone stosowanie urządzeń oślepiających dalmierze podczerwone robotów np. diod IR

- używać urządzeń mających na celu uszkodzenie przeciwnika

- używać magnesów, elektromagnesów

- używania gotowych rozwiązań komercyjnych, wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez sędziego konkursu; w razie wątpliwości co do możliwości użycia gotowych elementów/modułów/schematów, należy zwrócić się do sędziego konkursu

- używania jakichkolwiek elementów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników konkursu

- używania innych lub dodatkowych układów zasilania robota niż te dostarczone przez zespół Makerspace@UW; w szczególności zabrania się modyfikowania dostarczonych układów zasilania.

5. Przebieg walki

- każdy pojedynek pomiędzy dwoma drużynami będzie składał się z 3 rund

- pojedynek rozpoczyna się od ustawienia robotów w wyznaczonych przez sędziego miejscach – przed liniami startu (paski 20x2 cm); roboty ustawiają drużyny, ich pozycje zatwierdza sędzia

- na znak sędziego, słownej komendzie START, obie drużyny uruchamiają roboty

- roboty startują najwcześniej po 5 sekundach od rozpoczęcia walki przez sędziego; w tym czasie roboty nie mogą wykonywać żadnej czynności

- każda runda trwa maksymalnie 2 minuty

- koniec rundy ogłasza sędzia, słowną komendą STOP

- zwycięzcę pojedynku i wynik ogłasza sędzia

- przegrywa robot który jako pierwszy dotknie dowolnej innej części podłoża niż dohyo. (wjazd na białą obwódkę ringu jest dozwolony i nie oznacza przegranej)

- w przypadku równoczesnego wypadnięcia z ringu robotów, sędzia decyduje o wyniku walki, w szczególności może zadecydować o powtórzeniu rundy

- w przypadku niesprawności jednego z robotów, drużyna niesprawnego robota może prosić o przełożenie walki, bądź w przypadku braku możliwości przełożenia (np. finałowa walka), może poprosić o czas na dokonanie napraw (max. do 15 minut); każda drużyna ma możliwość podczas całego konkursu poprosić o taki czas/przełożenie walki 2 razy

- w przypadku gdy drużyna w czasie pojedynku ma niesprawnego robota i nie skorzystała z dodatkowego czasu na naprawy lub wykorzystała limit napraw, nie otrzymuje punktów za kolejne rundy w tym pojedynku; w przypadku awarii obu robotów w pierwszej rundzie, pojedynek kończy się stanem 0:0 oraz żadna z drużyn nie otrzymuje punktów w klasyfikacji głównej

- w przypadku braku reakcji robota przez dłużej niż 30 sek, sędzia może ogłosić przegraną rundy przez drużynę nieruchomego robota

- drużyna która uzyskała więcej małych punktów w czasie pojedynku, otrzymuje 2 punkty do klasyfikacji ogólnej

- w przypadku zakleszczenia się robotów, zapętlenia się ich działań lub w podobnych przypadkach, sędzia może zadecydować o powtórzeniu rundy

- w przypadku nierozstrzygnięcia się pojedynku w regulaminowym czasie 2 minut, obie drużyny dostają po jednym małym punkcie

- jeżeli po 3 rundach, wynik pojedynku jest remisowy, sędzia ogłasza remis i obie drużyny dostają po 1 punkcie do klasyfikacji ogólnej

- niedozwolone jest ingerowanie w walkę robotów, jak i zbliżanie się do areny na odległość mniejszą niż 100 cm od krawędzi dohyo

- wszelkie sporne kwestia rozstrzyga sędzia

- drużyny mają 2 min czasu na dostarczenie robota na arenę od wezwania sędziego do stawienia się na dohyo.

6. Zakupy

Wszystkie części robota zostają zakupione w ramach dofinansowania z Zespołowych Projektów Studenckich. Wszystkie zakupy muszą być ustalone i wykonane przez pracowników Makerspace@UW. Wszelkie zakupy na „własną rękę” są niedozwolone przy budowie robota. Wszelkie informacje dotyczące zakupów będą przekazywane liderom grup po ich rejestracji.

7. Zwycięzcy konkursu

Zwycięzcami konkursu zostają członkowie zespołu który uzyska największą liczbę punktów w klasyfikacji ogólnej, w przypadku konkursu rozgrywanego tylko z jedną grupą drużyn. W przypadku dwóch i więcej grup, zwycięzcą zostaje drużyna która uzyska największą liczbę punktów w klasyfikacji ogólnej w grupie zwycięzców. W przypadku remisu punktów w klasyfikacji ogólnej, pod uwagę będą brane małe punkty. Jeżeli i w tych punktach nastąpi remis, zostanie rozegrany dodatkowy pojedynek między drużynami z tą samą ilością punktów.

Najlepsze drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

8. Zasady bezpieczeństwa

- uczestnicy zawodów są odpowiedzialni za wypadki spowodowane przez roboty poza dohyo

- uczestnicy są zobowiązani do przejścia szkolenia i przestrzegania zasad BHP pracując w pracowniach Makerspace@UW

- uczestnicy są zobowiązania do przestrzegania ogólnoprzyjętych norm moralnych i społecznych (w szczególności zabrania się celowego uszkodzenia robotów przeciwnika, przeszkadzania w przebiegu konkursu, używania niecenzuralnych zwrotów oraz używania gróźb).

 

 

Konkurs robotów typu linefollwer! - Archiwum, konkurs zakończony

Ogłaszamy konkurs którego celem jest zbudowanie własnego, zaprojektowanego od podstaw, robota typu Linefollower – robota podążającego za wyznaczoną na trasie linią (zdjęcie trasy poniżej). Do dyspozycji uczestników projektu będzie pracownia elektroniczna z bogatym zapleczem podzespołów elektronicznych, pracownia mechaniczna wyposażona w materiały i narzędzia niezbędne do budowy np. podwozia i innych nieelektrycznych części robota oraz zestaw drukarek 3D wraz z oprogramowaniem do tworzenia potrzebnych elementów 3D! Uczestnicy projektu mogą posiłkować się darmowymi warsztatami (kursy: druku 3D, programu Inventor (projektowanie 3D), elektroniczne, arduino, lutowania i inne) jak i poradami ekspertów na wyżej opisanych pracowniach w ramach Makerspace@UW (oczywiście pomoc będzie w formie wskazówek, a nie gotowych rozwiązań). Do konkursu mogą przystępować drużyny z różnych Wydziałów, warunkiem jest jednak obecność co najmniej jednego członka drużyny z Wydziału Fizyki. Dodatkowo konkurs ten jest częścią przedmiotu Zespołowe Projekty Studenckie, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów ECTS, w przypadku zaakceptowania przez macierzysty Dziekanat. Drużyny nie posiadające znajomych na Wydziale Fizyki proszę kontaktować się pod w adres mailowy Makerspace@uw.edu.pl – pomożemy Wam zorganizować takie grupy! Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Dniu Fizyka 10.05.19  07.06.2019r i będzie zorganizowane przez Makerspace@UW. Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody! Na zgłoszenia mailowe i osobiste czekamy do 31.03.19r.

 

trasa.png

 

Regulamin:

1. Konkurs przewidziane jest dla studentów i doktorantów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – z warunkiem, że każda grupa musi posiadać co najmniej jedna osobę z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Drużyny zgłaszające się do konkursu powinny mieć 3-5 osób. W uzasadnionych przypadkach zostaną dopuszczone grupy mniej liczne.

3. Zgłoszenie drużyny do konkursu, wraz z listą uczestników należy przesłać na adres mailowy Makerspace@uw.edu.pl. Poza imieniem i nazwiskiem uczestników, należy podać rok i typ studiów oraz Wydział.

4. Konkurs uznaje się rozpoczęty w momencie zgłoszenia się minimum 3 grup.

5. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 07.06.2019r.  w 10.05.2019r. w czasie Dni Fizyka w Makerspace@UW.

6. Dla najlepszych drużyn, które uzyskały najkrótsze czasy przejazdu, przewidziane są nagrody.

7. Wszelkie sprawy typu: dopuszczenie robota do konkursu, przyjmowanie zgłoszeń, uznanie wyniku przejazdu itp. Będzie dokonywała komisja konkursowa. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod adres mailowy Makerspace@UW.edu.pl

8. Celem konkursu jest zbudowanie od podstaw własnego robota typu Linefollower, który w jak najkrótszym czasie pokona trasę przejazdu (szczegóły trasy: link).

9. Każda grupa będzie miała budżet w wysokości 500 zł do swojej dyspozycji. Wszelkie zakupy i zamówienia muszą być realizowane przez pracowników Makerspace@UW.

10. Niedozwolone jest używanie gotowych projektów i całych zestawów do budowy robotów opracowanych przez osoby trzecie.

11. Do dyspozycji uczestników są elementy dostępne na pracowniach Makerspace@UW. Ich użycie będzie wliczane w cenę robota (po cenach dostępnych w ofertach sklepów). Dodatkowe, potrzebne elementy będą zakupywane na prośbę danej drużyny – poprzez Makerspace@UW.

12. Korzystanie z urządzeń, w tym drukarek 3D, znajdujących się na terenie Makerspace@UW jest darmowe. Za wydruk 3D będzie doliczony do łącznego kosztu robota jedynie koszt filamentu (uzyskany w programie przygotowującym wydruki Slic3r).

13. Przejazd pomiarowy rozpoczyna się na znak sędziego. Po jego ukończeniu zawodnik musi zabrać robota z trasy.

14. Czas jest mierzony przez sędziego przy pomocy bramki elektronicznej lub stopera w zależności od dostępności sprzętu lub, w sytuacji awaryjnej, w inny wybrany przez sędziego sposób. Przejazd rozpoczyna i kończy się, kiedy robot przekroczy znaczniki startu/mety na trasie. Zaliczone podejście przejazdu trasy będzie w tylko, jeżeli robot przejedzie całą trasę.

15. Każda z grup będzie miała po 3 próby na przejazd w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Do klasyfikacji generalnej będzie brany pod uwagę najlepszy wynik. Robot musi przemieszczać się po wyznaczonej trasie przejazdu. W przypadku jej opuszczenia musi powrócić do miejsca, w którym ją opuścił lub wcześniejszego odcinka trasy. Każda ingerencja w ruch robota w czasie przejazdu będzie skutkowała doliczeniem karnego czasu do przejazdu (+5 sekund).

16. Sędzia może uznać przejazd za nieważny w przypadku, gdy robot dokonuje zbytniego uproszczenia trasy.

17. Trasa przejazdowa będzie dostępna do testów przez cały czas dla wszystkich grup.