Pasteura 5, Warszawa
Tel. +48 22 55 32 133
Konkursy

Konkurs robotów typu linefollwer!

Ogłaszamy konkurs którego celem jest zbudowanie własnego, zaprojektowanego od podstaw, robota typu Linefollower – robota podążającego za wyznaczoną na trasie linią (zdjęcie trasy poniżej). Do dyspozycji uczestników projektu będzie pracownia elektroniczna z bogatym zapleczem podzespołów elektronicznych, pracownia mechaniczna wyposażona w materiały i narzędzia niezbędne do budowy np. podwozia i innych nieelektrycznych części robota oraz zestaw drukarek 3D wraz z oprogramowaniem do tworzenia potrzebnych elementów 3D! Uczestnicy projektu mogą posiłkować się darmowymi warsztatami (kursy: druku 3D, programu Inventor (projektowanie 3D), elektroniczne, arduino, lutowania i inne) jak i poradami ekspertów na wyżej opisanych pracowniach w ramach Makerspace@UW (oczywiście pomoc będzie w formie wskazówek, a nie gotowych rozwiązań). Do konkursu mogą przystępować drużyny z różnych Wydziałów, warunkiem jest jednak obecność co najmniej jednego członka drużyny z Wydziału Fizyki. Dodatkowo konkurs ten jest częścią przedmiotu Zespołowe Projekty Studenckie, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów ECTS, w przypadku zaakceptowania przez macierzysty Dziekanat. Drużyny nie posiadające znajomych na Wydziale Fizyki proszę kontaktować się pod w adres mailowy Makerspace@uw.edu.pl – pomożemy Wam zorganizować takie grupy! Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Dniu Fizyka 10.05.19  07.06.2019r i będzie zorganizowane przez Makerspace@UW. Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody! Na zgłoszenia mailowe i osobiste czekamy do 31.03.19r.

 

trasa.png

 

Regulamin:

1. Konkurs przewidziane jest dla studentów i doktorantów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – z warunkiem, że każda grupa musi posiadać co najmniej jedna osobę z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Drużyny zgłaszające się do konkursu powinny mieć 3-5 osób. W uzasadnionych przypadkach zostaną dopuszczone grupy mniej liczne.

3. Zgłoszenie drużyny do konkursu, wraz z listą uczestników należy przesłać na adres mailowy Makerspace@uw.edu.pl. Poza imieniem i nazwiskiem uczestników, należy podać rok i typ studiów oraz Wydział.

4. Konkurs uznaje się rozpoczęty w momencie zgłoszenia się minimum 3 grup.

5. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 07.06.2019r.  w 10.05.2019r. w czasie Dni Fizyka w Makerspace@UW.

6. Dla najlepszych drużyn, które uzyskały najkrótsze czasy przejazdu, przewidziane są nagrody.

7. Wszelkie sprawy typu: dopuszczenie robota do konkursu, przyjmowanie zgłoszeń, uznanie wyniku przejazdu itp. Będzie dokonywała komisja konkursowa. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod adres mailowy Makerspace@UW.edu.pl

8. Celem konkursu jest zbudowanie od podstaw własnego robota typu Linefollower, który w jak najkrótszym czasie pokona trasę przejazdu (szczegóły trasy: link).

9. Każda grupa będzie miała budżet w wysokości 500 zł do swojej dyspozycji. Wszelkie zakupy i zamówienia muszą być realizowane przez pracowników Makerspace@UW.

10. Niedozwolone jest używanie gotowych projektów i całych zestawów do budowy robotów opracowanych przez osoby trzecie.

11. Do dyspozycji uczestników są elementy dostępne na pracowniach Makerspace@UW. Ich użycie będzie wliczane w cenę robota (po cenach dostępnych w ofertach sklepów). Dodatkowe, potrzebne elementy będą zakupywane na prośbę danej drużyny – poprzez Makerspace@UW.

12. Korzystanie z urządzeń, w tym drukarek 3D, znajdujących się na terenie Makerspace@UW jest darmowe. Za wydruk 3D będzie doliczony do łącznego kosztu robota jedynie koszt filamentu (uzyskany w programie przygotowującym wydruki Slic3r).

13. Przejazd pomiarowy rozpoczyna się na znak sędziego. Po jego ukończeniu zawodnik musi zabrać robota z trasy.

14. Czas jest mierzony przez sędziego przy pomocy bramki elektronicznej lub stopera w zależności od dostępności sprzętu lub, w sytuacji awaryjnej, w inny wybrany przez sędziego sposób. Przejazd rozpoczyna i kończy się, kiedy robot przekroczy znaczniki startu/mety na trasie. Zaliczone podejście przejazdu trasy będzie w tylko, jeżeli robot przejedzie całą trasę.

15. Każda z grup będzie miała po 3 próby na przejazd w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Do klasyfikacji generalnej będzie brany pod uwagę najlepszy wynik. Robot musi przemieszczać się po wyznaczonej trasie przejazdu. W przypadku jej opuszczenia musi powrócić do miejsca, w którym ją opuścił lub wcześniejszego odcinka trasy. Każda ingerencja w ruch robota w czasie przejazdu będzie skutkowała doliczeniem karnego czasu do przejazdu (+5 sekund).

16. Sędzia może uznać przejazd za nieważny w przypadku, gdy robot dokonuje zbytniego uproszczenia trasy.

17. Trasa przejazdowa będzie dostępna do testów przez cały czas dla wszystkich grup.