Pasteura 5, Warszawa
Tel. +48 22 55 32 133

 

Materiały dla medyków

 

Bardzo wszystkim dziękujemy za wsparcie naszej akcji!

Oficjalnie kończymy zbiórkę zarówno filamentów jak i funduszy na naszą akcję "Materiały dla medyków".

Zebraliśmy już wystarczającą ilość filamentu i funduszy aby osiągnąć założony przez nas cel 10 000 przyłbic! Wszystkie zebrane środki zostaną w całości spożytkowane na pomoc medykom w walce z Covid-19. Jeżeli nawet jakieś materiały dotrą jeszcze do nas to również je wykorzystamy, osiągając więcej niż zakładane 10 000 przyłbic.

 

Możesz również przekazać fundusze na zakup materiałów potrzebnych do produkcji i dystrybucji przyłbic (m.in. folii PET, gumek, kartonów, opakowań, etykiet adresowych itp.) wpłacając je na niżej wymienione konto bankowe Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego (http://www.fuw.pl), która dołączyła do naszej akcji.

 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
W tytule przelewu wpisz:
Materiały dla medyków
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15
00-585 Warszawa

Nasze przedsięwzięcie spotyka się z ogromnym pozytywnym odzewem społecznym i chęcią wsparcia zarówno przez osoby prywatne, jak i instytucje. Bez ich pomocy na pewno nie bylibyśmy w stanie, uruchomić produkcji przyłbic na taką skalę i w tak krótkim czasie.


 

 

 


Klauzula informacyjna dla Darczyńców

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Dane można przekazać dobrowolnie w związku z udziałem Państwa w akcjach „Materiały dla medyków” lub „Podaruj filament na przyłbicę” organizowanych w pracowni Makerspace@UW na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Państwa dane zbierane są w celu uhonorowania Państwa wsparcia dla wyżej wymienionych inicjatyw poprzez publikację Państwa imion i nazwisk na stronie internetowej: http://makerspace.uw.edu.pl/pl/akcja-materialy-dla-medykow/ oraz – w przypadku zakupu przez Państwa materiałów w ramach akcji „Podaruj filament na przyłbicę” – dla realizacji procesu odbioru przesyłek..

Posiadają Państwo prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia i  ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Zgodę na przetwarzanie można cofnąć wysyłając wiadomość na adres e-mail: makerspace@uw.edu.pl

 

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z nami wysyłając maila na adres: makerspace@uw.edu.pl